Motivacijski sastanak s Klubom žena Pakrac – 11. travnja 2016. godine (IPA 2011)

Dana 11. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predsjednicom udruge Klub žena Pakrac gđom. Kovač kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju procesa stambenog zbinjavanja žrtava obiteljskog nasilja. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with Women’s club Pakrac – April 11th, 2016 (IPA 2011)

On the April 11, 2016, SDF has held an motivational meeting with the president of Women’s club Pakrac Association Mrs. Kovač, as a support to the independent monitoring in the provision of housing care to the victims of family violance. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s Udrugom slijepih Pakrac – Lipik 12. travnja 2016. godine (IPA 2011)

Dana 12. travnja 2016. godine održan je motivacijski sastanak s predstavnicom Udruge slijepih Pakrac-Lipik kao podrška neovisnom monitoringu u praćenju stereotipa vezanih uz osobe s invaliditetom. Na sastanku se razgovaralo o predstojećem follow-up treningu “Izvještavanje – od prikupljanja podataka do interpretacije” koji će se održati od 27.-29. travnja u sklopu projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji SDF provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with the Association of the blind persons Pakrac-Lipik; April 12th, 2016 (IPA 2011)

On the April 12, 2016, SDF has held a motivational meeting with the representative of Association of the Blind persons, as a support to the independent monitoring of stereotypes related to the persons with disabilities. At the meeting, SDF has announced forthcoming follow-up traning “Reporting – from data collection to interpretation and presentation of the report” that will be held in Osijek from 27th till 29th of April in the frame of “Civil society for accountable governance” Project. The Project is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

Motivacijski sastanak s Županijskim vijećem srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije – 4. travanja 2016. godine

U okviru Projekta "Civilno društvo za odgovorno upravljanje" koji Srpski demokratski forum Pakrac provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu održan je motivacijski sastanak s predstavnikom Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine gosp. Grozdanićem koji prate zapošljavanje manjina u tijelima lokalne samouprave i javnim institucijama.

Motivational meeting with County Council of Serb national minority of Požega-slavonia County – April 4th, 2016.

The motivational meeting was held in the frame of the "Civil society for accountable governance " Project which is being implemented by Serbian democratic forum in the partnership with partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance .

5. sastanak partnera - "Civilno društvo za odgovorno upravljanje"

13. siječnja 2016. godine u prostoru Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, Osijek održan je peti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 "Civilno društvo za odgovorno upravljanje".

5th National Partner meeting - "Civil society for accountable governance"

At the premises of Center for Peace, Non-violance and human rights, Osijek, Trg Augusta Šenoe 1, the 5th National Partner meeting on IPA 2011 "Civil society for accountable governance" was held on January 13, 2016. The Project Partners Informative Legal center Slavonski Brod (ILC), Serbian Democratic Forum Pakrac (SDF) and Center for Peace, Non-violance and human rights Osijek as a host attended the meeting.

Motivacijski sastanak s OCD-eima u Pakracu

Dana 29. prosinca 2015. godine, održan je motivacijski sastanak u okviru Projekta “Civilno društvo za odgovorno upravljanje” koji Srpski demokratski forum Pakrac provodi u partnerstvu sa Centrom za mir Osijek kao nosiocem, te partnerima Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda, nizozemskim PAX-om i Haškom Akademijom za lokalnu upravu.

Motivational meeting with CSOs in Pakrac

Motivational meeting was held on the December 29th, 2015 as a part of the "Civil society for accountable governance" Project which is being implemented in the partnership with Center for peace, non-violance and human rights Osijek as a Main partner, and Informative Legal Center Slavonski Brod, Dutch partners – PAX and the Hague Academy for Local Governance.

4. sastanak partnera - “Civilno društvo za odgovorno upravljanje”

29. rujna 2015. u prostoru pakračkog ureda SDF-a, Osječka 2, Pakrac, održan je četvrti sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2011 „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“, financiranog sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“.

4th National Partner meeting - "Civil society for accountable governance"

At the premises of Pakrac's SDF Office, Osječka 2, the 4th National Partner meeting on the IPA 2011 "Civil society for accountable governance" Project was held on the September 29, 2015. The Project is funded by the European Union through the IPA 2011 Programme "Reinforcing Support of CSOs` in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration".

THIRD NATIONAL PROJECT PARTNERS MEETING, IPA 2011 "CIVIL SOCIETY FOR ACCOUNTABLE GOVERNANCE", SLAVONSKI BROD, 23rd of JULY 2015.

On July 23, 2015. in the premises of an Informative Legal Center from Slavonski Brod, Slavonski Brod 63 Ante Starčević, was hold the third national project partners meeting of the project IPA 2011 "Civil Society for Accountable Governance", financed by the European Union assistance funds from IPA 2011 "strengthening support to civil society organizations to increase transparency and sound management of public administration in Croatia."

Uništena tabla SDF-a

U noći 02. na 03. Jula nasilno je uklonjena trojezična tabla SDF-a (na latinici, ćirilici i engleskom jeziku) na adresi Centralnog ureda u Zagrebu, Draškovićeva 25...

Training "MONITORING OF POLICIES RELATED TO GOOD GOVERNANCE AND ANTI-DISCRIMINATION" held in Zagreb, 25-29 of May 2015.

Organized by the Centre for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek, in partnership with Informative Legal Centre from Slavonski Brod, the Serb Democratic Forum, and Dutch partners PAX-om and the Hague Academy for local governance in Zagreb organized the five-day educational training, titled "Monitoring of policies related to good governance and anti-discrimination", which is an integral part of two-year project "Civil Society for Accountable Governance", funded by the European Union – under the IPA 2011 Programme "Reinforcing Support of CSOs in Enhancing Transparency and Good Governance in Croatian Public Administration".

SECOND NATIONAL PROJECT PARTNERS MEETING, IPA 2011 "CIVIL SOCIETY FOR ACCOUNTABLE GOVERNANCE", CENTER FOR PEACE, NON-VIOLECE AND HUMAN RIGHTS, OSIJEK, 23. MARCH 2015.

On 23rd of March 2015 coordinator Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek organized, in its premises, the second national project partners meeting IPA 2011 "Civil Society for Accountable Governance". The meeting was attended by partners from the Informative Legal Center, Slavonski Brod, the Serbian Democratic Forum from Pakrac and hosts the Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek.

FIRST NATIONAL PROJECT PARTNERS MEETING IPA 2011 "CIVIL SOCIETY FOR ACCOUNTABLE GOVERNANCE" – 28th of JANUARY 2015., OSIJEK

On 28th of January 2015 coordinator Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek organized, in its premises, the first national project partners meeting IPA 2011 "Civil Society for Accountable Governance". The meeting was attended by partners from the Informative Legal Center, Slavonski Brod, the Serbian Democratic Forum from Pakrac and hosts the Center for Peace, Non-Violence and Human Rights, Osijek. The key discussion was the implementation of the project, activities, and partner commitments.

Promjena kaznenog zakona

SRPSKI demokratski forum, Lezbijska grupa Kontra, LGBT udruga Rišpet i Udruga žena Romkinja Bolja budućnost predstavili su danas amandman kojim traže vraćanje u Kazneni zakon odredbe o sankcioniranju nasilničkog ponašanja, tražeći od Vlade da uvrsti tu odredbu u izmjene zakona koje bi se uskoro trebao naći u drugom saborskom čitanju...

Etnička diskriminaciji u zapošljavanju

20 godina SDF-aPrema istraživanju Srpskog demokratskog foruma koje je predstavljeno javnosti na Okruglom stolu u Zagrebu udio pripadnika srpske manjine u javnom sektoru mnogo je manji nego što je udio ove manjine u ukupnom stanovništvu. Na tim područjima jedina radna mjesta uglavnom i jesu u javnom sektoru, što pripadnike srpske manjine stavlja u posebno tešku poziciju

Koordinacijski sastanak pružatelja BPP

20 godina SDF-aOdržan treći koordinacijski sastanak udruga i ovlaštenih pružatelja besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj...

20 godina SDF-a

20 godina SDF-aSDF je osnovan 8. decembra.1991. kao koalicija prominentnih Srba i Hrvata čiji je zajednički cilj bio spriječiti rat i naći politička rješenja u srpsko-hrvatskom konfliktu. Danas je SDF jedna od najstarijih, najvećih i najznačajnijih nevladinih organizacija u Hrvatskoj i regiji