Identitet

Nezavisni magazin IDENTITET je mjesečni časopis koji obrađuje društveno-političke teme važne za razvoj civilnog i građanski odgovornog društva, koje štiti i razvija ljudska prava i prava pojedinca.

Posebnu važnost IDENTITET pridaje pitanjima vezanim za jačanje identiteta i kulturne autonomije Srba u Hrvatskoj, općoj manjinskoj problematici, te izgradnji odnosa u regiji.

Uređivačka koncepcija IDENTITETA se bazira na temama koje promoviraju vladavinu prava, socijalnu pravdu i građansku ravnopravnost – zagovarajući društvo u kojem nema alibija za pojave bilo kojeg oblika diskriminacije i netolerancije.

IDENTITET je ljudsko-pravaški javni prostor, otvoren za stavove i mišljenja svih koji žele pridonijeti demokratskoj konsolidaciji i evropeizaciji hrvatskog društva.

IDENTITET piše o pojavama u društvu kritički i polemički, bez kompromisa i favoriziranja, budući da interesno i financijski ne ovisi o bilo kojoj političkoj grupaciji ili financijskom centru moći.

Sugovornici IDENTITETA, te autori koji pišu u njemu su istaknuti novinari, stručnjaci, aktivisti civilnog društva, humanisti i najistaknutiji zagovornici stvaranja demokratskog i pravednog društva u Hrvatskoj i regiji.

Nezavisni magazin IDENTITET izdaje Srpski demokratski forum, izlazi od maja 1996. godine, ima tiraž od 5.000 komada, te se distribuira besplatno.